Yếm máng Nhật

Thông tin sản phẩm

<p><strong>Yếm nilon</strong>&nbsp;c&oacute; m&aacute;ng hứng sẽ gi&uacute;p mẹ giữ cho quần &aacute;o của b&eacute; lu&ocirc;n sạch sẽ mỗi khi ăn, bữa ăn của b&eacute; sẽ bớt bộn bề m&agrave; cũng dễ d&agrave;ng khi vệ sinh. Được thiết kế rất thời trang&nbsp; xinh xắn b&eacute; sẽ th&iacute;ch th&uacute; hơn khi mặc chiếc &aacute;o đặc biệt n&agrave;y. Với chất liệu mềm mại tạo cảm gi&aacute;c thoải m&aacute;i cho b&eacute; y&ecirc;u. Vừa giữ ấm cho b&eacute;, vừa giữ vệ sinh cho b&eacute; khi cho b&eacute; ăn. C&oacute; khả năng chống thấm tốt.</p> <p>Th&ocirc;ng tin sản phẩm</p> <p>Chất liệu polyester: Sản phẩm được l&agrave;m từ chất liệu an to&agrave;n, kh&ocirc;ng l&agrave;m trầy xước l&agrave;n da nhạy cảm của b&eacute;, đem lại cảm gi&aacute;c dễ chịu cho b&eacute; khi sử dụng.</p> <p><br /> Tiện lợi sử dụng: Với th&acirc;n yếm ph&iacute;a trước lớn, thiết kế miếng d&aacute;n qu&agrave;ng v&agrave;o cổ th&ocirc;ng minh giữ cho yếm &ocirc;m v&agrave;o ngực b&eacute; t&aacute;c dụng như chiếc &aacute;o ph&ograve;ng chống gi&oacute; cảm lạnh khi ăn cũng như khi ra ngo&agrave;i trời.</p> <p>Dễ d&agrave;ng vệ sinh: Sau khi cho b&eacute; sử dụng cho b&eacute; ăn hay mặc ra ngo&agrave;i trời, mẹ c&oacute; thể dễ d&agrave;ng giặt sản phẩm bằng tay hoặc m&aacute;y giặt.</p> <p>Cho b&eacute; từ 6 th&aacute;ng đến 3 tuổi .&nbsp;</p>

Yếm máng Nhật

Giá niêm yết : Liên hệ

Giá bán : 45.000 VNĐ

Hình ảnh

Yếm máng NhậtYếm máng NhậtYếm máng NhậtYếm máng NhậtYếm máng Nhật